ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС"

Код за ЄДРПОУ: 00910593
Юридична адреса: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4
 

Річний звіт за 2015 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи АКФ "Грантье"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21026423
Місцезнаходження УКРАЇНА", Одеська область, Приморський, м. Одеса, 65010, пр-т. Адмиральський, 33-А кiм. 211
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4420
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2011
Міжміський код та телефон (0482) 32-46-98
Факс (0482) 32-46-99
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Аудиторськi послуги згiдно договору.