ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС"

Код за ЄДРПОУ: 00910593
Юридична адреса: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4
 

Річний звіт за 2015 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.06.200150/15/1/11Одеське територiальне управлiння ДКЦПФРUA1501321004Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.251480160370040100
Торгівля цінними паперами на біржовому ринку не здійснювалась. Фактів лістингу або делістингу не було. Розміщення цінних паперів відбувається серед акціонерів підприємства. Мета емісії - Збільшення залучення інвестицій для поповнення обігових коштів, для подальшого технічного та соціального розвитку підприємства, а також для збільшення статутного капіталу товариства. Протягом 2015 року додаткової емісії не було. Довгострокового погашення не було.