ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС"

Код за ЄДРПОУ: 00910593
Юридична адреса: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4
 
Дата розміщення: 04.05.2016

Особлива інформація на 29.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2016Припинено повноваженняГолова наглядової радиТрофимовський Валерiй ВолодимировичКЕ, 714741, 16.07.1997, Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова наглядової ради Трофимовський Валерiй Володимирович (паспорт: серiя КЕ номер 714741 виданий Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 16.07.1997) припинено повноваження 29.04.2016 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол вiд 29.04.2016 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
29.04.2016Припинено повноваженняЧлен наглядової радиКривоносов Микола МиколайовичКЕ, 927330, 03.02.1998, Iллiчiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Кривоносов Микола Миколайович (паспорт: серiя КЕ номер 927330 виданий Iллiчiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi 03.02.1998) припинено повноваження 29.04.2016 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол вiд 29.04.2016 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
29.04.2016Припинено повноваженняЧлен наглядової радиПiскунов Микола МиколайовичАК, 215288, 07.07.1998, Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Пiскунов Микола Миколайович (паспорт: серiя АК номер 215288 виданий Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 07.07.1998) припинено повноваження 29.04.2016 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол вiд 29.04.2016 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
29.04.2016Припинено повноваженняГолова ревiзiйної комiсiїБугакова Олена ЮрiївнаКК, 138276, 04.04.2007, Овiдiопольським РВ ГУМВС України в Одеськiй областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Бугакова Олена Юрiївна (паспорт: серiя КК номер 138276 виданий Овiдiопольським РВ ГУМВС України в Одеськiй областi 04.04.2007) припинено повноваження 29.04.2016 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол вiд 29.04.2016 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
29.04.2016Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїАнтонов Сергiй АнатолiйовичКМ, 455954, 04.04.2007, Овiдiопольським РВ ГУМВС України в Одеськiй областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Антонов Сергiй Анатолiйович (паспорт: серiя КМ номер 455954 виданий Овiдiопольським РВ ГУМВС України в Одеськiй областi 04.04.2007) припинено повноваження 29.04.2016 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол вiд 29.04.2016 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
29.04.2016Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїКушнiр Вiталiй ВолодимировичАМ, 258059, 01.02.2001, Криворiзьським РВ УМВС України в Днiпропетровський областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Кушнiр Вiталiй Володимирович (паспорт: серiя АМ номер 258059 виданий Криворiзьським РВ УМВС України в Днiпропетровський областi 01.02.2001) припинено повноваження 29.04.2016 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол вiд 29.04.2016 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
29.04.2016ОбраноГолова наглядової радиТрофимовський Валерiй ВолодимировичКЕ, 714741, 16.07.1997, Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова наглядової ради Трофимовський Валерiй Володимирович (паспорт: серiя КЕ номер 714741 виданий Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 16.07.1997) обрано на посаду 29.04.2016 р. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол вiд 29.04.2016 р.) посадова особа обрана членом наглядової ради. На пiдставi рiшення засiдання наглядової ради (протокол вiд 29.04.2016 р.) посадова особа обрана головою наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний iнженер.
29.04.2016ОбраноЧлен наглядової радиКривоносов Микола МиколайовичКЕ, 927330, 03.02.1998, Iллiчiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Кривоносов Микола Миколайович (паспорт: серiя КЕ номер 927330 виданий Iллiчiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi 03.02.1998) обрано на посаду 29.04.2016 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол вiд 29.04.2016 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - комерцiйний директор.
29.04.2016ОбраноЧлен наглядової радиПiскунов Микола МиколайовичАК, 215288, 07.07.1998, Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Пiскунов Микола Миколайович (паспорт: серiя АК номер 215288 виданий Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 07.07.1998) обрано на посаду 29.04.2016 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол вiд 29.04.2016 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник транспортної дiльницi.
29.04.2016ОбраноГолова ревiзiйної комiсiїКушнiр Вiталiй ВолодимировичАМ, 258059, 01.02.2001, Криворiзьським РВ УМВС України в Днiпропетровський областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Кушнiр Вiталiй Володимирович (паспорт: серiя АМ номер 258059 виданий Криворiзьським РВ УМВС України в Днiпропетровський областi 01.02.2001) обрано на посаду 29.04.2016 р. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол вiд 29.04.2016 р.) посадова особа обрана членом ревiзiйної комiсiї. На пiдставi рiшення засiдання ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 29.04.2016 р.) посадова особа обрана головою ревiзiйної комiсiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - юрисконсульт.
29.04.2016ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїСакун Геннадiй ПавловичКЕ, 450565, 06.11.1996, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Сакун Геннадiй Павлович (паспорт: серiя КЕ номер 450565 виданий Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi 06.11.1996) обрано на посаду 29.04.2016 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол вiд 29.04.2016 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - юрисконсульт.
29.04.2016ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїАнтонов Сергiй АнатолiйовичКМ, 455954, 04.04.2007, Овiдiопольським РВ ГУМВС України в Одеськiй областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Антонов Сергiй Анатолiйович (паспорт: серiя КМ номер 455954 виданий Овiдiопольським РВ ГУМВС України в Одеськiй областi 04.04.2007) обрано на посаду 29.04.2016 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол вiд 29.04.2016 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - механiк.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.